Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Autentiškumo patvirtinimas, konsulinės pažymos ir notarinis patvirtinimas

Artikel

Vokietijos teisėje yra dvi skirtingos viešųjų dokumentų parengimo formos: parašų autentiškumo tvirtinimas ir notarinis tvirtinimas. Abi formos susijusios su dokumento pasirašymu. Teisės aktai ir teismų praktika nustato, kada kuri forma yra taikoma.

Parašo autentiškumo patvirtinimas

Parašo autentiškumo patvirtinimas yra „paprastesnė“ forma: notaras arba konsulinis pareigūnas, naudodamasis šia forma, patvirtina, kad nurodytas asmuo pasirašė dokumentą jo akivaizdoje. Parašas turi būti padėtas ranka kompetentingo konsulinio pareigūno akivaizdoje arba jo pripažintas. Informacija dėl pasirašomo dokumento teisinės reikšmės ar konsultacija dėl teisinių pasekmių neteikiama. Daugeliu atvejų pakanka parašo autentiškumo patvirtinimo, kad dokumentas įgytų teisinę galią. Parašus taip pat gali patvirtinti garbės konsulas Klaipėdoje dr. Arūnas Baublys.

Paprastai parašo autentiškumo patvirtinimo reikalaujama šiais atvejais:

  • registracija prekybos registre
  • Pareiškimas dėl atsisakymo nuo palikimo
  • patvirtinimo dokumentas arba įgaliojimo patvirtinimas: Jūsų vardu Vokietijoje kas nors pasirašė sutartį arba pateikė deklaraciją, nors Jūsų iš anksto nebuvo pakankamai įgaliotas tai daryti. Dabar Jūs turite atgaline data patvirtinti šią deklaraciją, kad sutartis įgytų teisinę galią.
  • Prašymai ir pareiškimai civilinės būklės klausimais

Paprastai parašų bankiniais reikalais ambasada negali tvarkyti dėl Pinigų plovimo įstatymo nuostatų. Išimtys taikomos atidarant užblokuotas sąskaitas.

Dėl kitų nei čia paminėtų dokumentų prieš atvykdami asmeniškai susisiekite su ambasada, kad išsiaiškintumėte, ar galima patvirtinti Jūsų parašą.

Parašo autentiškumui patvirtinti prašoma atsinešti:

·         tvirtinamą dokumentą (ambasada jo negali Jums surašyti), kurį pasirašote diplomatinėje atstovybėje konsulinės pareigūnės akivaizdoje.

·         patvirtinimo dokumentų atveju taip pat jau Vokietijoje notariškai patvirtintą sutartį

·         galiojantį oficialų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (pasą, asmens tapatybės kortelę).

Mokesčiai

Mokestis priklauso nuo teisinio sandorio pobūdžio ir yra 56 eurai arba 80 eurai (pavardės deklaravimas). Mokestis mokamas grynaisiais arba kredito kortele (Visa arba Mastercard) vietoje.

Susitarimas dėl atvykimo laiko parašo autentiškumui 

Laiką parašo autentiškumui patvirtinti galima rezervuoti tik internetu.

Konsulinės pažymos

Jeigu Jums reikia vieno iš šių dokumentų, ambasada arba garbės konsulas gali patvirtinti Jūsų duomenis išduodamas konsulinę pažymą:

- neteistumo pažyma

- informacija iš prekybos registro

- patvirtinimas, kad asmuo gyvas

- sienos kirtimo pažymėjimas

Į Jums paskirtą susitikimą prašoma atsinešti:

·         formą, kurią pasirašysite tik diplomatinėje atstovybėje konsulinės pareigūnės akivaizdoje

·         galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę)

Mokesčiai

Mokestis yra 34 eurai ir yra mokamas grynaisiais arba kredito kortele (Visa arba Mastercard) vietoje.

Susitarimas dėl atvykimo laiko konsulinei pažymai

Prašoma rezervuoti atvykimo laiką parašo autentiškumui patvirtinti per mūsų svetainę. Jeigu Jums reikia patvirtinimo, kad asmuo yra gyvas, arba sienos kirtimo pažymėjimo, galite atvykti be išankstinio susitarimo pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 iki 12.00 val.

Notarinis patvirtinimas

Kai kurie teisiniai sandoriai dėl su jais susijusios teisinės rizikos reikalauja notarinio patvirtinimo. Ambasadoje gali būti vykdomi šie tvirtinimai:

·         Prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą arba Europos paveldėjimo pažymą

·         priesaikai tolygūs pareiškimai(pvz., dėl asmens civilinės padėties, netekus vairuotojo pažymėjimo ir pan.)

·         tėvystės pripažinimai, įskaitant vaiko motinos sutikimą

·         nesusituokusių tėvų pareiškimai dėl globos

·         išlaikymo prievolės

Ambasadoje negali būti sudaromi bendrieji įgaliojimai, įgaliojimai neveiksnumo atveju ir pacientų valios išreiškimas.

Mokesčiai

Notarinio patvirtinimo mokestis priklauso nuo tvirtinamo teisinio sandorio pobūdžio. Mokestis mokamas grynaisiais arba kredito kortele (Visa arba Mastercard) vietoje. Apie mokesčio dydį Jus informuos ambasada, kai suderinsite atvykimo laiką.

Susitarimas dėl atvykimo laiko notarinio patvirtinimo tikslu

Kiekvienas notarinis patvirtinimas turi būti parengtas ir gali būti atliktas tik iš anksto suderinus individualų atvykimo laiką. Dėl dokumentų parengimo prašoma kreiptis į ambasadą.

Fotokopijų patvirtinimas

Pateikus tvirtinamos kopijos originalą, diplomatinės atstovybės gali patvirtinti kopijas, jei šie dokumentai turi būti pateikiami Vokietijos institucijai. Prašoma rezervuoti atvykimo laiką parašo autentiškumui patvirtinti. 

Mokestis sudaro 28 eurai ir mokamas grynaisiais arba kredito kortele (Visa arba Mastercard) vietoje.

nach oben