Sveiki atvykę į Užsienio reikalų ministerijos svetainę

Vizos ir atvykimo tvarka

Straipsnis

Bendra informacija

Lietuvos piliečiams taikoma laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teisė. Vizos įvažiavimui ir trumpam apsilankymui Vokietijoje yra nereikalingos. Jei LR pilietis ketina gyventi Vokietijoje ilgiau nei 3 mėnesius, būtina pasirūpinti teisėto buvimo dokumentais atitinkamose Vokietijos registracijos įstaigose.

Ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie turi ilgalaikį leidimą gyventi Lietuvoje arba vizą ilgalaikiam buvimui (kategorija D) Lietuvoje, apsilankymui ar trumpoms dalykinėms kelionėms į Vokietiją, kai kelionės trukmė per 180 dienų laikotarpį neviršija 90 dienų, viza yra nereikalinga.

Užsienio studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ir ketinantiems ne ilgiau kaip 360 dienų studijuoti Vokietijos aukštosiose mokyklose pagal mainų programą, nereikia leidimo gyventi/vizos, jei jie turi Federalinės migracijos ir pabėgėlių tarnybos BAMF (Bundesamt für Migration unf Flüchtlinge) išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę atvykti į šalį studijų tikslais pagal trumpalaikio mobilumo programą (2016/801/ES direktyva). Šį pažymėjimą išduoda BAMF, gavusi Vokietijos aukštosios mokyklos prašymą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mokymosi įstaigą.

Visais kitais atvejais prieš atvykstant į šalį būtina pateikti prašymą vizai gauti. Ypač tai galioja atvejams, kai ketinama dirbti apmokamą darbą Vokietijoje.

Ambasada yra atsakinga tik už tuos vizų pareiškėjus, kurie Lietuvoje gyvena mažiausiai 6 mėnesius. Turi būti pateikti atatinkami įrodymai (ne leidimas gyventi Lietuvoje).

Informacija Ukrainos piliečiams, kuriems Lietuvoje suteikta laikina apsauga pagal ES teisę: viza, pvz., studijuoti ar dirbti ES mėlynosios kortelės pagrindu pagal Įstatymo dėl užsieniečių buvimo Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje 19f straipsnį (vok. Aufenthaltsgesetz) neišduodama. Prieš pateikdami prašymą išduoti vizą susisiekite su ambasada ir išsiaiškinkite, ar Jūsų prašymas išduoti vizą bus priimtas.

Vizų rūšys

Vizos rūšis priklauso nuo planuojamo buvimo tikslo ir trukmės. Informaciją apie vizų rūšis rasite šioje nuorodoje.

Jeigu ketinate būti ne ilgiau kaip 90 dienų, reikia pateikti prašymą Šengeno vizai gauti. Vokietijoje nėra galimybės šios vizos pratęsti.

Jeigu ketinate būti ilgiau kaip 90 dienų, reikia pateikti prašymą nacionalinei vizai gauti, kurią  galima pratęsti Vokietijoje.

Prašymo pateikimas

Jei ketinate vykti į Vokietiją ir tam reikalinga viza, pradėkite rengti prašymą vizai gauti iš anksto. Tam tikrais atvejais visas vizos išdavimo procesas gali užtrukti iki kelių mėnesių. Prašymą vizai gauti galima pateikti likus ne daugiau nei trims mėnesiams iki planuojamos išvykimo datos. Išnaudokite šį laiką!

Prašymo parengimo etapai

I žingsnis:

Atidžiai perskaitykite paruoštas atmintines ir sužinokite, kokie dokumentai reikalingi. Jei iškilo klausimų dėl dokumentų arba jei Jūsų numatomas buvimo tikslas atmintinėje nėra paminėtas (pvz. išvykimai pas nepilnametį vaiką, Au Pair programa ar mokslas mokykloje), susisiekite su ambasada, užpildydami šią kontaktinę formą.

II žingsnis:

Surinkite Jūsų prašymą pagrindžiančius dokumentus atmintinėje nurodyta tvarka. Turite pateikti dokumentų originalus ir po dvi kiekvieno dokumento kopijas. Originalai bus grąžinti pateikimo metu. Dokumentai turi būti vokiečių arba anglų kalba. Ambasada pasilieka teisę paprašyti papildomų dokumentų. Dėl trūkstamų dokumentų ar įrodymų prašymas gali būti atmestas.

III žingsnis:

Užpildykite prašymo formą vizai gauti vokiečių arba anglų kalba ir pateikimui atsineškite du prašymo egzempliorius.

IV žingsnis:

Prašome rezervuoti priėmimo laiką atvykimui mūsų rezervacijų sistemoje.

Atvykus į priėmimą būtina pateikti atspausdintą rezervacijos patvirtinimą.

Prašymo pateikimas

Prašymas turi būti pateiktas asmeniškai, o nepilnamečius turi lydėti jų teisėti globėjai. Priėmimo metu pateiksite Jūsų prašymo dokumentus bei sumokėsite konsulinį mokestį, aptarsite iškilusius klausimus, bus nuskenuota Jūsų nuotrauka bei pirštų antspaudai. Konsulinį mokestį galima sumokėti grynaisiais pinigais arba banko kortele (Visa, Mastercard).

Priimami tik pilnai užpildyti prašymai. 

Jei Jūs nekalbate vokiečių, lietuvių, anglų ar rusų kalbomis (ambasados oficiali ir darbinės kalbos), vizos prašymas gali būti priimtas ir apdorojamas, jei Jūs užtikrinate, kad gelėsite atsakyti į visus su prašymu susijusius klausimus. Mobiliojo ryšio telefonais ambasados konsuliniame skyriuje nadotis draudžiama, taigi vertimų programėlemis naudotis nėra galimybės.

Prašymo nagrinėjimo trukmė ir sprendimo priėmimas

Sprendimą dėl Jūsų prašymo priima ambasada, o kai kuriais avejais yra bendradarbiaujama su Vokietijos užsieniečių reikalų tarnyba arba Federaline užimtumo agentūra. Proceso metu yra tikrinama, ar Jūsų prašymas atitinka teisinius reikalavimus. Prašymo nagrinėjimo trukmė priklauso nuo buvimo tikslo ir gali trukti nuo kelių darbo dienų iki kelių mėnesių. Daugiau informacijos rasite atmintinėse.

Prašymo priėmimo metu informuosime apie numatomą prašymo nagrinėjimo trukmę. Per šį laikotarpį susilaikykite nuo užklausų apie prašymo stovį, nes tai neįtakoja proceso trukmės. Kai tik bus priimtas galutinis sprendimas, ambasada nedelsiant Jus informuos.

Pateikdami mums klausimus arba siųsdami papildomus dokumentus visada nurodykite savo bylos numerį (jį rasite mokesčio kvite), taip pat savo vardą, pavardę ir gimimo datą. Įspėjame, kad pagal duomenų apsaugos reikalavimus galime atsakyti tik į paties pareiškėjo, jo teisėto atstovo arba raštu įgalioto asmens užklausas.

Vizos atsiėmimas ir leidimas gyventi Vokietijoje

Pasą su išduota viza galite atsiimti pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 14.30 val., pateikę mokesčio kvitą. Registruotis priėmimui nereikia.

Gavę vizą patikrinkite, ar visi pateikti duomenys yra teisingi. Taisymas vėliau galimas tik už papildomą mokestį. Vizoje bus pateikti Jūsų vardas, pavardė, paso numeris bei nuotrauka. Ten pat bus nurodytas buvimo Vokietijoje dienų skaičius ir vizos galiojimo laikotarpis, t. y. terminas, per kurį turite pasirūpinti leidimu gyventi šalyje. Vizoje rasite papildomų įrašų ir, visų pirma, informaciją apie leidžiamą darbinę veiklą.

Ambasada rekomenduoja iš karto po atvykimo susisiekti su užsieniečių reikalų tarnyba pagal Jūsų gyvenamą vietą dėl vizos pratęsimo. Įspėjame, kad užsieniečių reikalų tarnybose dėl didelio užimtumo gali būti sunkiau gauti priėmimo laiką. Neturėdami galiojančios vizos ar leidimo gyventi, šalyje esate nelegaliai.

Vokietijos nacionalinė viza (D kategorijos) suteikia teisę būti kitose Šengeno valstybėse ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

Prašymo atmetimas

Prašymas išduoti vizą gali būti atmestas dėl įvairių priežasčių. Kuo remiantis buvo atmestas Jūsų prašymas, bus nurodyta sprendime atmesti prašymą. Dėl asmens duomenų apsaugos, prašymo atmetimo priežastys nurodomos tik pareiškėjui arba asmeniui, turinčiam raštišką įgaliojimą. Kitiems asmenims informacija neteikiama (pvz. kviečiančiajam asmeniui).

Sprendimą apskųsti galima per vieną mėnesį nuo sprendimo pateikimo pareiškėjui. Apskųsti gali ir kitas asmuo, turintis Jūsų įgaliojimą. Apskundimas turi būti pateiktas raštiška forma, su parašu, siunčiamas ambasadai faksu arba el.paštu (pdf formatu). Jei po apskundimo pateikimo ir pakartotinio nagrinėjimo prašymas vizai gauti vėl bus atmestas, atmetimo priežastys bus nurodytos sprendime. Sprendimas gali būti apskųstas Berlyno administraciniam teismui.

Atmintinės ir anketos

Prašymo forma ir bendra informacija:

- Prašymas (pdf)

- Prašymas Vokietijos nacionalinei vizai (D kategorijos) gauti (internete)

Prašymas Šengeno vizai gauti (internete)

- Blokuotos sąskaitos atidarymas Vokietijoje (Sperrkonto)

Buvimo Vokietijoje tikslai

Vander Elst

į puslapio pradžią