Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vokiški asmens tapatybės dokumentai

Artikel

Bendra informacija

Ambasadoje galite kreiptis dėl šių asmens tapatybės dokumentų:

-          Biometrinis pasas (galioja šešerius ar dešimt metų)

-          Asmens tapatybės kortelė (galioja šešerius ar dešimt metų)

-          Laikinasis pasas (tik pagrįstais skubiais atvejais; galioja ne ilgiau kaip vienerius metus)

-          Kelionės dokumentas grįžimui į Vokietiją (galioja ne ilgiau kaip 4 savaites)

-          e. asmens tapatybės kortelė (daugiau informacijos rasite anglų kalba čia 

Prašymas visada pateikiamas tik asmeniškai (rezervavus priėmimo laiką). Paprastai būtina pateikti pirštų antspaudus.

Biometrinių asmens tapatybės dokumentų paruošimo laikas paprastai yra nuo 4 iki 6 savaičių. Kol bus gaminamas naujas dokumentas Jūsų turimas asmens tapatybės dokumentas iš Jūsų paimtas nebus; jo galiojimas bus panaikintas Jums atsiimant naujai pagamintą asmens tapatybės dokumentą. Skubos atvejais už papildomą mokestį pagreitinta tvarka per 1-3 savaites gali būti išduotas biometrinis pasas. Laikinieji pasai ir kelionės dokumentai grįžimui į Vokietiją paprastai gali būti išduoti per vieną dieną, jei pateikti visi būtini dokumentai.

 Asmens tapatybės dokumentų galiojimo pratęsti negalima.

·         Dėl pasų nepilnamečiams kartu kreiptis turi abu globos teises turintys tėvai (atsineškite pasą arba asmens tapatybės kortelę). Jei prašymą pateikia tik vienas iš tėvų, turi būti pateiktas oficialiai patvirtintas antrojo iš tėvų sutikimas ir paso kopija arba dokumentas, įrodantis, kad vaiko globos teises turi tik vienas iš tėvų. Šiame kontekste atkreipiam Jūsų dėmesį, kad Lietuvoje gyvenančių vaikų globą reglamentuoja Lietuvos įstatymai, pagal kuriuos nesusituokę tėvai taip pat vykdo bendrą globą.

·         Pirmą kartą kreipiantis dėl vaiko paso, turi būti nustatyta vaiko vardas ir pavardė, prireikus reikės patvirtinti vaiko vardą ir pavardę pagal Vokietijos įstatymus. Šiuo klausimu prašome iš anksto kreiptis į ambasados konsulinį skyrių.

Gavę Vokietijoje pagamintus asmens tapatybės dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę) nedelsiant Jus informuosime. Atsiimti galima asmeniškai arba raštu įgaliotam asmeniui, iš anksto nesusitarus, pateikus mokesčio kvitą nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 9.00 iki 14.30 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.30 val.). Arba galimas siuntimas registruotu paštu (užpildžius atitinkamą prašymą pateikimo metu ir sumokėjus papildomai pašto išlaidas).

Visą informaciją apie reikalingus dokumentus, mokesčius ir kt. rasite čia (tik vokiečių kalba)

Paraiškos formos

Prašymas išduoti pasą ir asmens tapatybės kortelę suaugusiems

Prašymas išduoti pasą ir asmens tapatybės kortelę nepilnamečiams

Prašymas pakeisti įrašą apie gyvenamąją vietą

Reikalingi dokumentai

Turi būti pateikti visų dokumentų originalai. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai užsienio kalba turi būti pateikti su vertimais į vokiečių kalbą. Ambasada visus dokumentus grąžina atgal.  Paprastai reikalingi šie dokumentai:

·         pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiškos forma

·         viena biometrinė paso nuotrauka (jei kreipiamasi dėl kelionės dokumento grįžimui į Vokietiją, reikalingos 2 paso nuotraukos) – nuotraukų pavyzdį rasite čia 

·         ankstesnis pasas / asmens tapatybės kortelė arba policijos pažyma apie praradimą

·         leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba LR asmens tapatybės dokumentas

·         pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje arba sąskaitos už komunalines paslaugas (pvz.; sąskaitos už dujas, elektrą, vandenį), žemės registro ar banko sąskaitos išrašas, ne senesni nei šešių mėnesių.

·         atitinkamais atvejais, išsiregistravimo iš Vokietijos pažyma

·         gimimo liudijimas

·         atitinkamais atvejais pilietybės pažymėjimas (Staatsangehörigkeitsausweis) arba pažymėjimas apie suteiktą pilietybę natūralizacijos tvarka (Einbürgerungsurkunde) arba repatrijuotųjų asmenų pažymėjimas pagal Vokietijos perkeltų asmenų ir pabėgėlių reikalų įstatymo 15 straipsnį  (§15 BVFG-Bescheinigung für Spätaussiedler)

·         atitinkamais atvejais liudijimas dėl vardo ir/arba pavardės keitimo arba santuokos liudijimas

·         pažymėjimas dėl daktaro mokslo laipsnio suteikimo, jei mokslo laipsnį pageidaujama įtraukti pase

Jei pavardė pasikeitė po santuokos ar skyrybų, iš anksto susisiekite su ambasada, kad išsiaiškintumėte, ar reikalingas pavardės patvirtinimas Vokietijos civilinės metrikacijos skyriuje. Tokiu atveju reikia pateikti papildomus dokumentus ir dokumentų tvarkymo laikas gali gerokai pailgėti. Daugiau informacijos rasite čia.

Ambasada pasilieka teisę atskirais atvejais pareikalauti papildomų dokumentų.

Praradus vokiškus asmens dokumentus

Jei pametėte vokišką asmens tapatybės kortelę arba pasą, turite apie tai pranešti vietos policijos tarnyboms. Jei nuolat gyvenate Lietuvoje, su policijos pažyma dėl dokumento praradimo bei kitais aukščiau nurodytais dokumentais dėl naujos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo kreipkitės į ambasadą.

Jei Lietuvoje viešite tik laikinai ir asmens dokumentas Jums reikalingas tik norint sugrįžti į Vokietiją, ambasada gali išduoti pakaitinį dokumentą. Tam reikalingi šie dokumentai:

-          Pamestos asmens tapatybės kortelės arba paso kopija, arba vairuotojo pažymėjimas

-          Policijos pažyma dėl dokumento praradimo

-          2 paso nuotraukos

Pakaitinis dokumentas paprastai gali būti išduotas per vieną darbo dieną. Jei neturite savo asmens tapatybės kortelės arba paso kopijos, arba vairuotojo pažymėjimo, siekiant nustatyti Jūsų tapatybę turėsime susisiekti su Vokietijos registracijos tarnyba pagal Jūsų gyvenamąją vietą. Dėl to pakaitinio dokumento išdavimas gali užtrukti.

Mokesčiai

Mokesčius galima sumokėti grynaisiais arba kreditine kortele (tik Mastercard arba Visa).

Biometrinis pasas iki 24 metų:                           68,50 € (106,00 €*)

Biometrinis pasas nuo 24 metų:                         101,00 € (171,00 €*)

Priemoka už paso gavimą pagreitinta tvarka:    32,00 €

Asmens tapatybės kortelė iki 24 metų:              53,00 € (66,00 €*)

Asmens tapatybės kortelė nuo 24 metų:            67,00 € (80,00 €*)

Laikinasis pasas:                                                70,00 € (96,00 €*)

Kelionės dokumentas grįžimui į Vokietiją         52,00€

* įskaitant mokestį už konsulinę paslaugą nekompetentingoje įstaigoje, esant registruotam Vokietijoje arba kitoje šalyje


nach oben