Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacija apie Vokietijos pilietybę

Artikel

Šiuo metu Vokietijos pilietybę asmenys gali įgyti gimdami, pagal pareiškimą, natūralizacijos ir įvaikinimo būdu. Išskyrus atvejus, kai pilietybę įgyti siekiama pagal pareiškimą ir natūralizacijos būdu, prašymo paprastai teikti nereikia. Atkreipiame dėmesį, kad ambasada nėra pilietybės klausimus sprendžianti institucija. Galutinius sprendimus pilietybės klausimais gali priimti tik Federalinė administravimo tarnyba (Bundesverwaltungsamt) (dėl užsienyje gyvenančių vokiečių) arba pilietybės institucijos pagal Jūsų registruotą gyvenamąją vietą Vokietijoje. Vis dėlto, būdami užsienyje, turėtumėte laikytis toliau pateiktų bendrųjų nuorodų:

Vokiečių tėvų vaiko gimimas 

Užsienyje vokiečių tėvams gimę vaikai automatiškai įgyja Vokietijos pilietybę. Išimtis taikoma tada, jei vienas iš tėvų vokiečių pats gimė užsienyje po 1999 m. gruodžio 31 d. ir vaiko gimimo metu jos ar jo nuolatinė gyvenamoji vieta buvo užsienyje. Tokiu atveju vaikas įgyja Vokietijos pilietybę tik tuo atveju, jei tėvai per vienerius metus kreipiasi dėl vėlesnio gimimo patvirtinimo Vokietijos civilinės būklės aktų registre (nebent priešingu atveju vaikas būtų be pilietybės). Daugiau informacijos apie tai galite rasti čia.

Pavyzdys:

1999 m. bendrovė perkelia A į Lietuvą. Čia 2000 m. vasario 1 d. gimsta jo dukra Klara. Po kelerių metų šeima grįžta į Vokietiją. 2018 m. Klara susipažįsta su Lietuvos piliečiu, su kuriuo persikelia gyventi į Lietuvą. Ten 2020 m. sausio 1 d. gimsta jų sūnus. Nors jo motina yra vokietė, jis neįgyja Vokietijos pilietybės pagal gimimą, nes Lietuvos pilietybę įgyja pagal gimimą iš tėvo lietuvio. Kad vaikas įgytų Vokietijos pilietybę, Klara arba vaiko tėvas per vienerius metus turi pateikti prašymą patvirtinti jų vaiko gimimą kompetentingai Vokietijos civilinės metrikacijos įstaigai arba kompetentingai Vokietijos atstovybei užsienyje. Jei prašymas pateikiamas laiku ir išsamiai, vaikui pagal prašymą gali būti išduotas Vokietijos pasas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį: Ši taisyklė gali būti taikoma visiems vokiečiams, kurie patys gimė užsienyje ir kuriems vaikas gimė užsienyje, nesvarbu, kokia jų buvimo užsienyje priežastis ir trukmė. Ši nuostata taip pat taikoma asmenims, kurie pagal registracijos įstatymą išlaiko gyvenamąją vietą savo šalyje, nes lemiamą reikšmę turi faktinė gyvenamoji vieta.

Pilietybės įgijimas pagal pareiškimą pagal Vokietijos pilietybės įstatymo (StAG) 5

Asmenys, gimę po 1949 m. gegužės 23 d., kurie negalėjo įgyti Vokietijos pilietybės gimdami dėl anksčiau taikytų diskriminacinių nuostatų dėl lyties pilietybės įstatyme arba kurie prarado gimimu įgytą Vokietijos pilietybę, šiandien gali įgyti Vokietijos pilietybę, pateikę atitinkamą pareiškimą pagal Vokietijos pilietybės įstatymo (StAG) 5 straipsnį. Taisyklė taikoma taip pat asmenų, turinčių teisę teikti pareiškimą, palikuoniams.


Teisę teikti pareiškimą turi:

- Vaikai, kurių vienas iš tėvų turi Vokietijos pilietybę ir kurie gimdami neįgijo Vokietijos pilietybės (vaikai, gimę santuokoje motinai, Vokietijos pilietei, ir tėvui, užsienio šalies piliečiui, iki 1975 m. sausio 1 d., arba nesantuokiniai vaikai, gimę tėvui, Vokietijos piliečiui, ir motinai, užsienio šalies pilietei, iki 1993 m. liepos 1 d.),

- vaikai, gimę motinai, kuri Vokietijos pilietybės neteko dėl santuokos su užsieniečiu iki vaiko gimimo pagal senosios redakcijos Reicho ir pilietybės įstatymo (RuStAG a.F.) 17 straipsnio 6 dalį iki 1953 m. balandžio 1 d.,

- vaikai, kurie neteko Vokietijos pilietybės, įgytos gimstant, dėl įteisinimo, kurį įgyvendino užsienietis, ir jis įsigaliojo pagal Vokietijos įstatymus remiantis senosios redakcijos Reicho ir pilietybės įstatymo (RuStAG a.F.) 17 straipsnio 5 dalimi iki 1953 m. balandžio 1 d., arba

- vaikų palikuonys pagal 1 – 3 punktus.

Pareiškimo dėl pilietybės įgijimo pateikti negali:

- asmenys, kurie kadaise turėjo Vokietijos pilietybę, o vėliau jos vėl neteko, pavyzdžiui, natūralizacijos kitoje valstybėje būdu,

- vaikai, kurių tėvai gimė užsienyje po 1999 m. gruodžio 31 d. ir kurių tėvai per pirmuosius vaiko gyvenimo metus nepateikė prašymo išduoti Vokietijos gimimo liudijimą,

- asmenys, kurie Vokietijoje arba užsienyje buvo nuteisti laisvės atėmimo arba nepilnamečių įkalinimo bausme dvejiems ar daugiau metų, kurie buvo arba yra prevenciškai sulaikyti arba kurių atžvilgiu esama kitų pagrindų neleisti teikti prašymo pagal Vokietijos pilietybės įstatymo (StAG) 11 straipsnį.

Daugiau informacijos bei atmintinę ir prašymo formas rasite Federalinės administravimo tarnybos svetainėje (žr. toliau).

Federalinės administravimo tarnybos 

Daugiau informacijos, ypač apie pareiškimo gavimą ir natūralizaciją iš užsienio, galima rasti Federalinės administravimo tarnybos svetainėje (tik vokiečių kalba).nach oben