Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Paveldėjimo klausimai

Artikel

Bendroji informacija

Pagal Vokietijos teisę mirusio asmens (palikėjo) turtas tiesiogiai pereina įpėdiniui arba įpėdiniams (vadinamas universaliuoju teisių perėmimu).

Paveldėjimo teisės liudijimas, kurį išduoda kompetentingas paveldėjimo bylas nagrinėjantis teismas Vokietijoje įpėdinio arba kelių bendraįpėdinių prašymu, yra įrodymas, kas tapo įpėdiniu. Pateikdamas prašymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, įpėdinis nurodo, kad priėmė palikimą. Tačiau kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, jei palikėjas turėjo didelių skolų, gali būti patartina atsisakyti palikimo. Norėdamas tai padaryti, įpėdinis per tam tikrą laikotarpį turi pareikšti palikimo bylą nagrinėjančiam teismui, kad atsisako palikimo. Kiekvienas, kuris per nustatytą terminą neatsisako palikimo, tampa įpėdiniu.

Atsisakymas priimti palikimą

Jei įpėdinis paskelbimo apie palikimą metu gyvena užsienyje, terminas atsisakyti palikimo yra šeši mėnesiai; jei įpėdinis gyvena Vokietijoje, terminas yra tik šešios savaitės. Pažymėtina, kad per šį laikotarpį pareiškimą apie atsisakymą priimti palikimą turi gauti palikėjo gyvenamojoje vietoje esantis palikimo bylas nagrinėjantis teismas.

Pateikiamas pareiškimas turi būti oficialiai patvirtintas. Abu tėvai, kurie kartu turi savo nepilnamečių vaikų globos teisę, privalo vaiko vardu pareikšti apie atsisakymą nuo palikimo. Jeigu vaikai paveldi, o jų tėvai anksčiau nėra atsisakę palikimo, gali prireikti šeimos teismo leidimo. Pareiškimą dėl atsisakymo nuo palikimo galima patvirtinti ambasadoje arba pas garbės konsulą iš anksto susitarus dėl susitikimo laiko. Už parašų patvirtinimą imamas apie 56 eurų mokestis. Mokestį galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kredito kortele (Master, Visa).

Prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą

Prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą turi būti pateiktas paskutinės palikėjo gyvenamosios vietos Vokietijoje paveldėjimo bylas nagrinėjančiam teismui (apylinkės teismui). Jame pateikiama visa paveldėjimui nustatyti reikalinga informacija: informacija apie palikėją ir jo artimuosius giminaičius, palikimą, testamentus ir kt. Informacijos, kurios negalima įrodyti dokumentais, tikrumas turi būti patvirtinamas priesaikai tolygiu užtikrinimu. Todėl prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą turi būti patvirtintas.

Jei palikėjas paliko palikimą ne tik Vokietijoje, bet ir kitoje ES valstybėje narėje (išskyrus Daniją), patartina kreiptis ne dėl paveldėjimo teisės liudijimo, o dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo, nes jis taip pat patvirtina Jūsų, kaip įpėdinio, statusą kitose ES valstybėse narėse. Procedūra yra tokia pati, kaip ir kreipiantis dėl paveldėjimo teisės liudijimo.

Jei negalite arba nenorite vykti į Vokietiją ir pateikti prašymo tiesiogiai palikimo bylas nagrinėjančiam teismui, reikalaujamas patvirtinimas gali būti atliktas taip pat ambasadoje. Šiuo atveju ambasada parengs Jūsų prašymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą po to, kai pateiksite reikiamus dokumentus. Tokiu atveju kreipkitės į Konsulinį skyrių ir užpildykite čia pateiktą klausimyną. Be klausimyno reikia atsiųsti civilinės būklės dokumentų, testamentų, informacijos apie palikimą paprastą kopiją elektroniniu paštu (tik „pdf“ formatu)

Kai bus parengtas Jūsų prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, ambasada su Jumis susisieks ir susitars dėl susitikimo. Patvirtinimas bus atliekamas vokiečių kalba. Jei neturite (pakankamų) vokiečių kalbos žinių, ambasada pasirūpins vokiečių – lietuvių kalbų vertėju žodžiu.

Ambasadoje taikomi šie mokesčiai:

- už tvirtinamo dokumento parengimą: apie 259 €

- už patvirtinimą: apie 137 €

- vertimo žodžiu išlaidos, jei vertimo reikia

- prireikus, mokestis už kopijų patvirtinimą: apie 29 €

Visus mokesčius galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kredito kortele (Master, Visa).

Tuomet diplomatinės atstovybės patvirtintas prašymas kartu su reikiamų civilinės būklės dokumentų patvirtintomis kopijomis (o jei jie nebuvo išduoti tarptautine, daugiakalbe versija, kartu su vertimu į vokiečių kalbą) turi būti nusiųstas kompetentingam paveldėjimo bylas nagrinėjančiam teismui Vokietijoje. Teismas taip pat taiko mokestį už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą.

Dokumentai atsisiųsti

- Pareiškimas dėl atsisakymo priimti palikimą

- Klausimynas, reikalingas prašymui dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo parengti

nach oben