Sveiki atvykę į Užsienio reikalų ministerijos svetainę

Asmens pavardę reglamentuojantys teisės aktai ​​​​​​​

Straipsnis

Vokietijos piliečio pavardės turėjimą iš esmės reglamentuoja Vokietijos teisė. Tai taikoma ir asmenims, turintiems kelias pilietybes. Atsižvelgiant į tai, užsienio, t. y. taip pat ir Lietuvos, valdžios institucijų atlikti pavardės pakeitimai ar pavardės nustatymai Vokietijos teisės srityje paprastai neturi jokio poveikio. Toliau rasite daugiau informacijos apie pavardžių nustatymą sudarius santuoką, nutraukus santuoką ar gimus vaikui. Čia pateikiama tik šiuo metu galiojanti teisė. Senais atvejais galimi nukrypimai, nes pavardės įgijimas visada nustatomas pagal pavardės įgijimo metu, pvz., gimimo ar santuokos metu, galiojančią teisę.

Jei turite klausimų dėl pavardžių teisės Jūsų konkrečiu atveju, kreipkitės į ambasados Teisės ir konsulinį skyrių, naudodami kontaktinę formą.

Pavardė santuokoje

Pagal Vokietijos teisę sutuoktiniai gali pasirinkti vyro arba žmonos pavardę kaip bendrą santuokinę pavardę. Dviguba abiejų sutuoktinių pavardė negalima. Tačiau sutuoktinis, kurio pavardė netapo santuokine pavarde, gali pasirinkti pavardę, kurią sudarytų jo anksčiau turėta pavardė arba mergautinė pavardė ir santuokinė pavardė. Pavardė turi būti nustatyta deklaruojant pavardę (paskutinės) gyvenamosios vietos Vokietijoje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Informaciją apie pavardės nustatymo galimybes pagal Lietuvos teisę galima gauti Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose. Pažymėtina, kad Lietuvos teisė paprastai privalomai numato, kad pavardės galūnės būtų rašomos atsižvelgiant į lytį. Jei pagal Lietuvos teisę pasirinktą pavardę norima naudoti ir Vokietijos teisinėje srityje, tai galima padaryti pateikiant pavardės deklaraciją, įskaitant Lietuvos teisės pasirinkimą, jei vienas iš sutuoktinių taip pat turi Lietuvos pilietybę.

Pavardė nutraukus santuoką

Nutraukus santuoką dėl skyrybų ar vieno iš sutuoktinių mirties sutuoktinių pavardės automatiškai nesikeičia. Tačiau santuokinės pavardės galima atsisakyti deklaravus pavardę (paskutinės) gyvenamosios vietos Vokietijoje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Vaikų pavardės

Jei Vokietijos pilietybę turinčio vaiko tėvai ir bendri globėjai turi santuokinę pavardę, vaikas ją automatiškai gauna gimdamas. Jei globėjai neturi santuokinės pavardės, vaiko pavardė turi būti nustatyta deklaruojant pavardę tėvų (paskutinės) gyvenamosios vietos Vokietijoje civilinės metrikacijos įstaigoje. Galima pasirinkti tėvo arba motinos pavardę. Dviguba pavardė pagal Vokietijos teisę negalima. Jei motinai suteikta išimtinė vaiko globos teisė, vaikas automatiškai gauna motinos pavardę. Tačiau, jeigu abu tėvai deklaruoja vaiko pavardę, gali būti suteikta tėvo pavardė.

Informaciją apie pavardės nustatymo galimybes pagal Lietuvos teisę galima gauti Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose. Pažymėtina, kad Lietuvos teisė paprastai privalomai numato, kad pavardės galūnės būtų rašomos atsižvelgiant į lytį. Jei pagal Lietuvos teisę pasirinktą pavardę norima naudoti ir Vokietijos teisinėje srityje, tai galima padaryti pateikiant pavardės deklaraciją, įskaitant Lietuvos teisės pasirinkimą, jei vienas iš tėvų (taip pat) turi Lietuvos pilietybę.

Skirtingos pavardės pagal Vokietijos ir Lietuvos teisę

Jei, kaip Vokietijos pilietis, pagal Vokietijos teisę naudojate pavardę, kuri skiriasi nuo Lietuvos civilinės būklės dokumentuose nurodytos pavardės, gali būti įmanoma perimti Lietuvoje naudojamą pavardę ir naudoti ją Vokietijos teisės srityje. Tam reikia pateikti pavardės deklaraciją pagal Vokietijos civilinio kodekso įvadinio įstatymo (EGBGB) 48 straipsnį.

Dokumentai / mokesčiai / tvarka / formos

Visoms pavardės deklaracijoms reikalingi šie dokumentai:

-          Pavardės deklaracija (žr. formos)

-          Galiojanti Vokietijos piliečio asmens tapatybės kortelė arba pasas

-          Pareiškėjo gimimo liudijimas

-          Jei taikoma, pareiškėjo / vaiko tėvų santuokos liudijimas

-          Jei taikoma, santuokos nutraukimą patvirtinantis dokumentas (ištuokos liudijimas arba sutuoktinio mirties liudijimas)

-          Jei yra: išvykimo iš Vokietijos pažyma

Kompetentinga civilinės metrikacijos įstaiga nusprendžia, ar turi būti pateikti pirmiau minėtų dokumentų originalai ar jų patvirtintos kopijos, ir ar reikia pateikti dokumentų užsienio kalba vertimą. Ambasada rekomenduoja naudoti lietuviškų dokumentų tik tarptautinę (daugiakalbę) versiją. Užsienio šalių dokumentams gali būti reikalaujama apostilės arba juos legalizuoti. Ambasada rekomenduoja iš anksto susisiekti su (paskutinės) gyvenamosios vietos Vokietijoje kompetentinga civilinės metrikacijos įstaiga dėl šių reikalavimų.

Ambasada turi patvirtinti parašo pavardės deklaracijoje tikrumą. Kopijas taip pat galima patvirtinti ambasadoje. Prašome susitarti dėl laiko šiai procedūrai atlikti per mūsų ambasados interneto svetainę

Po to, kai ambasada patvirtins pavardės deklaraciją, ją galite tiesiogiai arba per ambasadą paštu išsiųsti savo (paskutinės) gyvenamosios vietos Vokietijoje kompetentingai civilinės metrikacijos įstaigai. Jei niekada anksčiau negyvenote Vokietijoje, už pavardės deklaraciją yra atsakinga Berlyno I civilinės metrikacijos įstaiga. Tokiu atveju Jūsų pavardės deklaraciją išsiųs ambasada. Pavardės deklaracija įsigalioja, kai ją gauna civilinės metrikacijos įstaiga. Po patikrinimo joje bus išduotas pavardės pakeitimą patvirtinantis liudijimas. Todėl formoje būtinai nurodykite, kiek pavardės liudijimų jums reikia (paprastai būna siunčiamas vienas pavardės liudijimas).

Taikomi šie mokesčiai:

1) ambasadoje: parašo tikrumo patvirtinimas – apie 80 EUR, kopijos tikrumo patvirtinimas – apie 28 EUR,

2) per civilinės metrikacijos įstaigą: mokesčių dydis priklauso nuo civilinės metrikacijos įstaigos.

 Čia rasite pavardės deklaracijos formas:

Santuokinės pavardės deklaracija

Vaiko pavardės deklaracija, įskaitant deklaraciją pagal Vokietijos civilinio kodekso įvadinio įstatymo (EGBGB) 48 straipsnį

Pavardės deklaracija nutraukus santuoką

į puslapio pradžią